Podium STiP-5

Het ‘Semi-gestructureerde Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’ (STiP-5) is een nieuw instrument om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen.

Hieronder vindt u een introductiefilmpje van de STiP-5.1 door Theo Ingenhoven. Daarnaast een video t.b.v. de GIT-PD Jeugd pilot. Deze is slechts beschikbaar voor deelnemers aan deze pilot. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met ons! 

Verder kunt u hier de presentatie downloaden , van deze Jeugd pilot. 


Een schaal voor het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren

In 2013 verscheen DSM-5. Daarin staan twee volledige classificatiesystemen voor persoonlijkheidsstoornissen, met naast het klassieke model ook een ‘Alternatief Model voor Persoonlijkheidsstoornissen’. Een belangrijk onderdeel van dat alternatieve model is een Schaal voor Niveau van Persoonlijkheidsfunctioneren. Die schaal maakt het mogelijk om een inschatting te maken van de ernst van de aanwezige persoonlijkheidsproblematiek op basis van 12 aspecten. Bijvoorbeeld: de capaciteit van mensen om uiteenlopende emoties te ervaren en reguleren of de capaciteit om intieme relaties aan te gaan. De STiP-5 biedt een interviewleidraad, waarmee deze 12 aspecten van persoonlijkheidsfunctioneren systematisch uitgevraagd en gescored kunnen worden. Het interview kan zowel voor klinische als wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Een instrument voor het meten van ernst van persoonlijkheidsfunctioneren

Ook al hebben mensen dezelfde diagnose, toch kunnen deze mensen qua ernst erg verschillen. Deze verschillen kunnen een belangrijke rol spelen bij de indicatiestelling. Zo kan meer informatie over de ernst van het persoonlijkheidsfunctioneren helpen bij het voorspellen van de kans op problemen in de therapeutische relatie of de kans op drop out. Omdat tot nog toe geen instrument beschikbaar is die deze verschillen in ernst kan meten, is de STiP-5 ontwikkeld.

De STiP-5 is een relatief snel af te nemen en gemakkelijk te trainen instrument die een goed beeld geeft van de adaptieve en maladaptieve aspecten van iemands persoonlijkheidsfunctioneren.


Een vernieuwde versie beschikbaar

De STiP-5 werd het afgelopen jaar onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend en suggereren dat het een betrouwbaar en valide instrument is. Tegelijk werd er steeds verder geschaafd aan de leidraad. Sinds 1 april 2015 bestaat een nieuwe versie, de STiP-5.1. Daarnaast is er ook een handleiding beschikbaar (ook in een verkorte versie ). Beide zijn gratis beschikbaar.

Er zijn inmiddels ook vertaling beschikbaar in o.a. het Engels, Duits, Frans en Italiaans. Als u hier interesse in heeft, of meer informatie wenst, neemt u dan contact met ons op. 

 

Introductiecursus 

U kunt een introductiecursus STiP-5.1 volgen via De Viersprong.

Vertaalde STiP-5.1

De STiP-5.1 is vertaald in het Engels en te verkrijgen door een bericht te sturen naar ons. 

Info en scholing

Voor meer informatie over de STiP-5.1 en voor vragen over scholing en supervisie kunt u contact opnemen met een van de auteurs van dit instrument. Contactgegevens vindt u hieronder. 

 

Publicaties


Contact

Achtergrondliteratuur

  • Marle, HJC van (2014). Impulscontrole-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5: geen leeftijds- en categorische afgrenzing meer. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 3, 201-205.

Leden

  • Joost Hutsebaut, Klinisch psycholoog, sr. onderzoeker
  • Theo Ingenhoven, Psychiater, psychotherapeut
  • Hilde de Saeger, Klinisch psycholoog-psychotherapeut, Hoofdbehandelaar Diagnostiek
  • Han Berghuis, Klinisch psycholoog, psychotherapeut
  • Ad Kaasenbrood, psychiater, psychotherapeut