Netwerk

In deze rubriek vindt u onze netwerkorganisaties: Triade, Expertpanel Persoonlijkheid en Ouderen en de Borderline Task Force. Met elk van deze organisaties werken wij regelmatig samen op verschillende thema's.

  • Triade

    De Triade bestaat uit ervaringsdeskundigen, familieleden en professionals en houdt zich bezig met het beoordelen van de zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen vanuit hun eigen perspectief.

  • Expertpanel Persoonlijkheid en Ouderen

    Tot voor kort vormden persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen een onderbelicht thema. Vanaf de jaren negentig verscheen er weliswaar een bescheiden aantal publicaties, maar deze artikelen waren doorgaans beschouwend van aard. Momenteel worden er verschillende psychometrische studies in binnen- en buitenland verricht en is er tevens een start gemaakt met effectonderzoek naar de behandeling van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. 

  • Cluster C PS

    Misschien heb je al langer last van depressies, angsten, perfectionisme, of eetproblemen zonder dat behandeling je heeft geholpen. Of misschien ga je telkens je grenzen voorbij en ben je al jaren helemaal uitgeput?