Behandeling

Ooit bestond het idee dat een persoonlijkheidsstoornis niet te behandelen zou zijn, wat lange tijd ook zo was. Inmiddels is deze opvatting achterhaald en bestaan er verschillende effectieve psychotherapeutische behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen.
Onder Innovatie vindt u projecten die hierop van toepassing zijn. 


Psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen

Psychotherapie heeft vaak de voorkeur als behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. Het meest onderzocht en effectief bevonden zijn:

 1. Dialectische Gedragstherapie (DGT)
 2. Schemagerichte Therapie (SFT)
 3. Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS/VERS)
 4. Transference-Focused Psychotherapie (TFP)
 5. Mentalization Based Treatment (MBT)

Naast deze 5 'grote' therapieën, zijn er nog een hoop andere interventies die professionals kunnen inzetten, onder andere:

Tenslotte krijgen veel cliënten medicatie om de symptomen te reguleren en ter ondersteuning van de psychotherapie (antipsychotica, antidepressiva (SSRI), benzodiazepinen (slaap- en kalmeringstabletten), stemmingsstabilisatoren, anxiolytica).

Publicaties

Meer literatuur

 • Bosch, LMC van den, Koeter, MWJ, Stijnene, T, Verheul, R, Brink, W van den (2005). Sustained efficacy of dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder. Behaviour Research and Therapy, 43, 1231-1241.
 • Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.

 • Linehan, MM (2008). Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis. Pearson Assessment and Information.

 • Dijk, S van (2013). Dialectische gedragstherapie in de praktijk. Een praktische wegwijzer voor professionals. Hogreve Uitgevers BV

 • Bateman, A & Fonagy, P (2013). Mentaliseren bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Bohn Stafleu van Loghum

 • Genderen, H van & Arntz, A (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Nieuwezijds B.V.

 • Clarkin, JF & Yeomans, FE (2015). Transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. American Psychiatric Publishing